Bij Contextuele Studies gebruiken we verschillende kennisgebieden of kennisdomeinen, die binnen contextuele studies niet als aparte vakken worden onderwezen.

Dat zijn:

  • Geschiedenis (muziekgeschiedenis, cultuurgeschiedenis en algemene geschiedenis)
  • Analyse
  • Aspecten van harmonie
  • Aspecten van contrapunt

We putten hieruit wanneer dat nodig en relevant is in relatie tot het onderwerp van dat moment, en wanneer we bezig zijn met onderzoek.

Dit betekent bijvoorbeeld dat we bij Contextuele Studies praten over aspecten van harmonie en aspecten van contrapunt die illustratief zijn op dat moment.

Het leren schrijven van Harmonie en Contrapunt wordt onderwezen in aparte vakken/modules.