Natuurlijk is de melodie belangrijk, maar: het harmonische raamwerk of akkoordenschema is net zo belangrijk en vormt altijd de ruggengraat van een standard. Zonder dat hangt de melodie "in de lucht".

De te volgen STAPPEN:

  1. Leer de MELODIE: Zing/speel mee (2x), MEMORISEER de melodie, en TRANSPONEER deze naar een andere toonsoort
  2. Leer de BASLIJN: Zing/speel mee (2x)
  3. Leer de AKKOORDEN: Speel de akkoorden op een klavierinstrument (van piano to melodica): enge ligging in de rechter hand. Maak je niet druk over stemvoering, zorg dat je elk akkoord kunt "grijpen". Op die manier leer je elk akkoord kennen als een geheel.
  4. Leer de akkoorden door ARPEGGIO'S  te spelen/zingen: begin met het gegeven voorbeeld, en wanneer dat lukt: maak er zelf eentje!
  5. Leer het vereenvoudigde AKOORDENSCHEMA te spelen op een klavierinstrument (bastoon in de linker hand, 3 akkoordtonen in de rechter hand). Let goed op hoe de akkoorden verbonden worden (stemvoering); let op kleine "lijntjes" die er ontstaan in verschillende stemmen. Begin langzaam, versnel als het het kan. (Gitaristen: check het materiaal van Leon Mennen!).
  6. Terug naar de MELODIE: als er tonen zijn die geen deel uitmaken van het genoteerde akkoordsymbool... omcirkel die. Wat voegen ze toe aan het akkoordsymbool van dat moment?